Hoekhuis - 1979, Werkhoven

Hoekhuis - 1979, Werkhoven

Woning
Dakisolatie binnenkant
Bedrijf
Jaar toepassing:
2012
Kosten
€4.500
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Kingspan Kooltherm K12 (10 cm) Resolplaten met klimaatfolie
Ervaringen
Na eigen onderzoek door locale timmerman uitgevoerd
Tip
Resolplaten hebben goede isoleerwaarde ( beperking advectie en conductie door de resolplaat zelf) Daarnaast is spiegelende laag op bovenkant en onderkant aangebracht, met een lage emissie coefficient voor straling. Tussen de platen en de folie is nog enkele mm luchtspouw gelaten om een extra warmteweerstand te bereiken via de reflecterende werking van de stralingsfolie.. Klimaatfolie voorkomt condensatie (droogt bij lage - en is dicht bij hoge luchtvochtgheid), en verhoogt luchtdichtheid. Dit was in deze woning niet nodig omdat her dak duidelijk damp-open is.
Wandisolatie buiten
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
kruipruimtespecialist en Regio Isolatie
Jaar toepassing:
2011
Kosten
€2.100
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Supafil kunstmatige wol
Ervaringen
Dit is een na-isolatie van een smalle 5-6 cm spouw, waarin al bij de bouw zo'n 2 cm isolatie is aangebracht. Het voorwerk was langdurig (erg veel onzin gehoord), maar toen we op het goede spoor (deskundig bedrijf) waren ging het makkelijk. Inmiddels al terug verdiend. Bij het thermisch afscheiden van de bijkeuken is er daarna extra na-geisoleerd (met name ook dak-gevel verbinding) met speciale 2 componenten PUR. UPDATE: gedurende de laatste jaren kwamen we er via warmrescans, het plaatsen van kozijnen en dus een blik in de spouw en ook een enkel onderzoek met een endoscoop) achter dat de spouw onvolledig was gevuld. Omdat er 10 jaar garantie op zit hebben we het bedrif benaderd. Ze zijn teruggekomen en met een veel fijnmazig boorpatroon en met minder druk te werken) waren ze in staat 4 zaken extra supafil te injecteren. Samen met de 3 extra PV panelen en deze na-isolatie hopen we de 700 kwh gebrek aan stroom (2019) te hebben omgelost.
Tip
Er zit 10 jaar garantie op spouwisolatie. Bij twijfel, op tijd reageren. In dit geval hadden ze ook 9 jaar extra ervaring met het na-isoleren van een spouw zoals deze.
Drievoudig glas, Isolerende kozijnen
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Knipping (Van Wees, Pladeko, Zeist)
Jaar toepassing:
2012, 2016 en 2017
Kosten
€47.750
Aanraden:
Ja
Beschrijving
In 2012 vervanging deuren (incl Kozijn) door Topic (M34-T2 en A250-T2) deuren U waarde 0.75 W/m2K) In 2016 Vervanging ramen beneden verdieping met Internorm KF410 kunstof aluminium ramen Ug 0,5 W/m2K, Uw 0,69 W/m2k, dB 34 dB (geluiddemping). In 2017 vervanging oude dakkapellen door Van Wees Prolux (RC= 6.0 m2K/W, Uw=0.78 W/m2k) passieve dakkapellen. In een tweede stap is een lekke bijkeuken buiten de schil geplaatst door het verplaatsen van de buiten deur, het vervangen van enkele binnen ramen door passieve drievoudige ramen/kozijnen en door na isolatie van een nu nieuwe buitenmuur met een speciaal soort PUR. Dit had ook tot doel de verbinding tussen het dak en de gevel lucht dicht te maken. In 2019 zijn de ramen en kozijnen op de 1ste verdieping door Internorm KF410 passieve ramen vervangen.
Ervaringen
Situatie sterk verbeterd. Installatie ramen en deuren ging goed en ook de service daarna Zowel meer comfort (geen condenatie binnenkant, warmer en stiller binnen, geen schilderwerk). Door nieuwe dakkapel ook lekkage bijkeuken opgelost. Wel vindt er bij harde regen enige lekkage plaats in de dakkappel achter.
Tip
naast warmteisolatie is er ook een sterke reductie van het geluid van buiten Kosten 14000 ramen , 13750 Deuren en 22000 (dakkapellen)
Kruipruimte/ kelderisolatie
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
kruipruimtespecialist
Jaar toepassing:
2011
Kosten
€1.500
Aanraden:
Ja
Beschrijving
PUR schuim
Ervaringen
Ging zonder problemen.
Zonnepanelen
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Amsterdam, Zonnestroom
Jaar toepassing:
2011, 2013, 2018 en 2020
Kosten
€11.100
Aanraden:
Ja
Beschrijving
2011 10 Yingli Solar YL230P-29b panelen, Steca 2010+ omvormer 2300 Wp 2013 3 extra Yingli Solar YL265C-30b panelen Fronius IG TL 3.0 omvormer en Tigo Optimizer 795 Wp extra Om ook voor de verwarming voldoende electriciteit te produceren zijn in 2018 en 2020 in totaal 9 extra Sharp NQ-R25A PV panelen op de garage geplaatst. Vanwege verwachte schaduwwerking wordt ook hier weer het reeds bestaande Tigo optimalisatie gebruikt. De omvormer is een SMA SB 2.5-1VL-40. De totale geinstalleerde capaciteit is 5400 Wp.
Ervaringen
We zijn hier deskundig geholpen
Tip
kosten van drie installaties met aftrek subsidies
Centrale balansventilatie
Bedrijf
Kosten
€3.725
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Quality Flow
Ervaringen
Is in nauwe samenwerking met lokaal installatiebedrijf (IBW installatie bedrijf Wennekes, Werkhoven) aangelegd. Inregelen door expert van Itho Daalderop.. Wel vervelend dat we zelf een rooster voor het grote uitstroomgat moesten zoeken.
Tip
Het is belangrijk geluidsdempers in de ventilatiebuizen te leggen om het geluidsniveau onder de 30 mb te houden. Zonder deze was het geluidsniveau te hoog in de slaapkamers
Decentrale balansventilatie
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2012
Kosten
€1.200
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Climarad Sensa 1.0 vertikaal
Ervaringen
Dit systeem was eerder op de markt dan de Quality flow. Hebben dus nu 2 systemen waarvan 1 (Quality flow) alles zou kunnen doen.
Tip
Tip: een apart WTW systeem beneden en boven heeft als voordeel dat de warmere lucht uit de woonkamer niet in de koelere slaapkamers komt, Deze blijven dus koeler.
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Aanraden:
Beschrijving
Ervaringen
Vloerverwarming
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Jaar toepassing:
2010
Aanraden:
Ja
Ervaringen
als deel van een verbouwing uitgevoerd. Er was voorheen een grote afstand tussen de verschillende radiatoren. Er moest dus veel hitte worden geproduceerd op de randen van de kamer, voordat ook het midden aangenaam warm werd. Die situatie is nu veel beter, met eengelijkmatige opwarming via de vloer. We zagen wel dat ons electriciteitsgebruik sterk toenam met het dalen van de buitentemperatuur. We hebben daarom de pomp laten vervangen door een zuinige A label pomp. Thermografie heeft wel laten zien dat het gebruik van vloerverwarming de invloed van koude bruggen kan versterken. Op het middelste thermische beeld is te zien dat de verwarmde vloer (lichte lijn) in contact staat met de buitengevel. Er vindt dus warmte transport plaats tussen de vloer- en spouwisolatie. Dat zelfde geldt voor de vloer van de eerste verdieping. 2018: Na installatie van de warmtepomp is de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming veel lager dan voorheen met de CV. Bjimenging van koud water is niet meer nodig en de pomp wordt nu gebruikt voor de koeling van de woonkamer. Systeem is in zomer ook zeer geschikt om het huis passief (via koel lus in bodem) te koelen (zie onderste thermische foto).
Zonneboiler
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Van Buuren Bunnik
Jaar toepassing:
2010
Kosten
€2.870
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Nefit Logalux HC110
Ervaringen
"Een van eerste maatregelen. Is door Van Buuren technisch-installatiebedrijf uit Bunnik vakkundig aangelegd. Gebruiken opgewekte warmte (vooral tijdens zomer) ook door onze hot-fill wasmachine.
Tip
kosten na aftrek subsidie
Led lampen
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2016
Kosten
€100
Aanraden:
Ja
Beschrijving
geleidelijk worden alle lichten overgezet op ledlampen. Halogeen lampen en gloeilampen zijn direct vevangen. Spaarlampen worden na afloop gebruik ook door leds vervangen.
Ervaringen
gaat prima
Apparaten
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Van der Valk, Werkhoven
Jaar toepassing:
2017
Kosten
€1.100
Aanraden:
Ja
Beschrijving
gaskookstel door inductie plaat vervangen
Ervaringen
heel goed. Inductie reageert zo snel als bij gas. Ook het koken van het water gaat sneller als met een gasfornuis en het geheel is het veel makkelijker schoon te maken. Ander voordeel: weer een stap dichter bij het gasloos wonen gekomen
Tip
eerst even pannen controleren. een magneet moet blijven hangen en de bodem van de pan moet redelijjk vlak zijn.
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Heliotherm NL, Zevenaar en Duratherm (boorfirma)
Jaar toepassing:
2018
Kosten
€25.000
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Deze stap was noodzakelijk om naar all-electric te komen (gasloos). Op 1 juni, 2018, vond de boring (97 m diepte) voor 4 CO2 collectoren plaats (bovenste foto), met extra U lus voor passief koelen/regeneratie bodem. Deze CO2 collectoren werden op een Heliotherm Sensor Natural (COP 5,52, E4,W35) warmtepomp aangesloten, die propaan als koelvloeistof gebruikt. Voor zowel de extra PV panelen als de warmtepomp was een verhoging van de electriciteitaansluiting van 1*25 A naar 3*25 A nodig. De technische ruimte is te zien op de middelste foto. Rechts is het 500 l OEG, vat in vat, buffervat met solar spiral. met water leidingen door de top en verbindingen met warmtepomp en zonneboiler aan de zijde. Rechts onder, in de foto, bevindt zich een warmtewisselaar voor de passieve koeling. Elders lopen de buizen van warmtepomp. leidingen vloerverwarming etc. Er was een totaal van 3 expansie vaten nodig. Ook te zien is een scherm voor het meten van de productie van de zonneboiler, met daarboven de pomp voor het rondpompen van de (zonneboiler) glycol. Op de onderste foto is de put te zien met 4 warmtewisselaars (van CO2 naar propaan). De zwarte buis is voor het koelwater. Stappen die nog volgen ziijn het meten van de energie die via de bodembron/warmtepomp wordt geproduceerd en wellicht ook de temperatuursprofiel van de bodem. Daarnaast zal op termijn een smart grid functie worden aangesloten, die er voor zorgt dat de door de PV panelen geproduceerde stroom, vooral door de warmtepomp gebruikt zal worden.
Ervaringen
Dit was wel een stap die veel heeft veranderd aan de manier waarop in dit huis met warmte, koelte, gas (weg) en electriciteit werd omgegaan. We zijn hierbij door veel partijen profesioneel geholpen. Heerlijk is de koele woonkamer tijdens een hete zomer. Ook de combinatie met de zonneboiler (warm water tijdens vooral zomer) en de bodemwarmtewisselaar (warmte in met name winter) bevalt heel goed.
Tip
Zeker bij het aanboren van de ondergrond is zorgvuldigheid noodzakelijk. Bij fouten (werken met verkeerde vloeistoffen en foute afsluiting van kleilagen) kan er vervuiling van het grondwater optreden. Deze buitenstaande wamtepomp is heel stil (30 db op volle kracht). Dit is wel zo goed voor de buren.
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Peek electricien, Verwarmingshandel
Jaar toepassing:
2019
Kosten
€440
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Omdat we bovenverdiepingen vaak en meestal kort gebruiken hebben we gekozen deze geleidelijk meer met infrarood panelen te verwarmen. Dit zorgt ervoor dat het lichaam door straling wordt verwarmd, en dat niet de hele kamer warm hoeft te worden. Uiteindelijk zullen de bovenverdiepingen van van het centrale warmtesysteem worden afgesloten.
Ervaringen
Ervaring heel positief. Temperatuur warmt heel snel op. Niet te vergelijken met warmtepomp in combinatie met radiatoren
Tip
Na een eerste positieve test gaan we nu de hele warmtevoorziening van de 1ste en 2e verdieping met Infrarood panelen uitvoeren.
  • Spouwmuurisolatie

  • Quality Flow WTW unit

  • Dak isolatie met klimaat folie

  • Nefit Logalux HC110

  • Heliotherm warmtepomp +put rond grondboring

Ervaringen met de (ver)bouw
Wisselend. In sommige gevallen werden we professioneel geholpen (ramen/deuren, zonnepanelen etc.), maar nog te vaak moesten we (twee ingenieurs) zelf aan de bak (ventilatie, isolatie etc), Ook hebben we zaken samen met installateurs en timmermannen opgepakt. Zij het praktische deel, wij meer het theoretische denkwerk en voorbereiding.
Plannen voor de toekomst
Het doel om een energieneutrale woning maken vanuit een suboptimaal bestaand huis is bereikt. Dit is bereikt met minimaal behoud van comfort en vrijwel zonder aanpassingen aan de buitenkant.
Adviezen
Verschilt per maatregel
Interview

Wonen in een energieneutraal huis

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten ^

Bron: Gemeente Bunnik (31-10-2018). 'Wonen in een energieneutraal huis'

Energie voor Bunnik

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten ^

Bron: Cerian van Gestel (25-4-2018). 'Energie voor Bunnik: Lange weg te gaan' via: Achtergrond

Stel een vraag aan de bewoner(s) van deze woning:

Dit formulier is alléén bedoeld voor vragen over maatregelen.
LET OP: Geen acquisitie. Mediaverzoeken, onderzoeksvragen, studententopdrachten en andere vragen via de organisatie! Uitleg >